Hammurabin Laki

Kivipaasi johon Hammurabin laki oli kaiverrettu löydettiin vuonna 1901. Kuva: Wikipedia.

Kivipaasi johon Hammurabin laki oli kaiverrettu löydettiin vuonna 1901. Kuva: Wikipedia.

Hammurabin laki on yksi historian ensimmäisistä lakiteksteistä. Sen laati 1800-luvulla eaa. Babylonian kuningas Hammurabi, joka yhdisti koko Mesopotamian yhdeksi valtakunnaksi.

Lakikoelman 282 pykälää on kirjoitettu kivitaululle. Ne käsittelevät mm. väkivaltarikollisuutta, ryöstöjä ja korvausvelvollisuutta. Jos esim. pato murtuu ja pellot joutuvat veden valtaan, lain mukaan padon omistajan velvollisuus oli maksaa korvausta satonsa menettäneille viljelijöille.

Hammurabin laki tunnetaan parhaiten niin sanotusta talio-periaatteesta, hammas hampaasta, silmä silmästä, joka löytyy Hammurabin lain lisäksi myöhemmin kirjoitetuista Mooseksen kirjoista. Tästä on päätelty, että Mooseksen kirjojen rangaistusluettelo on saanut vaikutteita Hammurabin laista.

Hammurabin laki tarjoaa nykyihmiselle mahdollisuuden kurkistaa Babylonialaisten elämään. Joidenkin historiantutkijoiden mukaan se kertoo yhteiskunnasta, joka oli keskiajan Eurooppaa sivistyneempi.

The Map of The Ancient Roman Empire

Brief Explanation of The Map

The map above may be unclear. However, basically, the whole territory includes the whole Mediterranean sea, from Mesopotamia to Britania at that time, covering a space of 6.5million km2 The largest territory was reached during the Pax Romana period under the leadership of the famous Augustus Caeser, ruled from 27BC to 14AC. After the Pax Romana period, the empire broke down and started to lose the territory to both threats from within and without. Finally, the empire was broken in Western and Eastern Empire and slowly led to the diminish of the entire Roman Empire out of the world map.